β - γ and isomeric decay spectroscopy of 168Dy

G. X. Zhang, H. Watanabe, F. G. Kondev, G. J. Lane, P. H. Regan, P. A. Söderström, P. M. Walker, H. Kanaoka, Z. Korkulu, P. S. Lee, J. J. Liu, S. Nishimura, J. Wu, A. Yagi, D. S. Ahn, T. Alharbi, H. Baba, F. Browne, A. M. Bruce, R. J. CarrollK. Y. Chae, Zs Dombradi, P. Doornenbal, A. Estrade, N. Fukuda, C. Griffin, E. Ideguchi, N. Inabe, T. Isobe, S. Kanaya, I. Kojouharov, T. Kubo, S. Kubono, N. Kurz, I. Kuti, S. Lalkovski, C. S. Lee, E. J. Lee, G. Lorusso, G. Lotay, C. B. Moon, I. Nishizuka, C. R. Nita, A. Odahara, Z. Patel, V. H. Phong, Zs Podolyák, O. J. Roberts, H. Sakurai, H. Schaffner, C. M. Shand, Y. Shimizu, T. Sumikama, H. Suzuki, H. Takeda, S. Terashima, Zs Vajta, J. J. Valiente-Dóbon, Z. Y. Xu

Research output: Contribution to journalConference articlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'β - γ and isomeric decay spectroscopy of 168Dy'. Together they form a unique fingerprint.

Physics

Chemistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Engineering